Video
Sân khấu truyền hình: (Số 16) Vở cải lương “Tướng quân Phạm Ngũ Lão” (Phần 2)

Bình luận