Video
Hải Phòng văn hóa và sự kiện: Bùi Xuân Thảo - sau diễn và viết
 
Bình luận