Video
Ngày nữa để yêu thương: Gia đình chị Phạm Thị Huệ, thôn Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 
Bình luận