Video
Ngày nữa để yêu thương: Hoàn cảnh chị Trần Bích Ngọc ở thôn 7, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên

Bình luận