Video
Âm vang miền cửa biển (Số 3): Vũ Trọng Thái và khúc ca về Hải Phòng

Bình luận