Video
Ngày nữa để yêu thương: Hoàn cảnh khó khăn ở thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

Bình luận