Video
Ngày nữa để yêu thương: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Vũ Thị Min và ông Nguyễn Văn Bút ở huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Bình luận