Video
Tuổi trẻ Hải Phòng: Lê Chân - Những dấu ấn chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
                      
Bình luận