Video
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thương binh tàn nhưng không phế
 
Bình luận