Video
Khoa học, công nghệ và đời sống: Kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp

​​​​​​​

Bình luận