Video
Truyền hình Quân khu ba: Bộ đội xông pha giúp dân cứu lúa

Bình luận