Video
Quốc phòng địa phương: Ban chỉ huy quân sự huyện An Dương nắm chắc nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ

Bình luận