Video
Quốc phòng địa phương: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố

Bình luận