Video

Quốc phòng địa phương: (2/8/2021) Bảo đảm điều kiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 836

Bình luận