Video
Hải Phòng văn hóa - sự kiện: Diễn đàn sự đổi mới của Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng qua dự án Sân khấu truyền hình Hải Phòng

Bình luận