Video
An ninh biển đảo: Hướng về ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam

Bình luận