Video
An ninh biển đảo: Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”
 
Bình luận