Video
An ninh biển đảo: (4/5/2021) Hướng về ngày truyền thống ở tiểu đoàn 158 Hải quân
 
Bình luận