Video
An ninh biển đảo: (6/4/2021) Tuổi trẻ vùng 1 Hải quân phát huy vai trò xung kích
 
Bình luận