Video
Xây dựng Đảng: (21/2/2021) Phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công đó có sự góp sức một phần của các cơ quan báo chí. Công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Bình luận