Video
Khoa học công nghệ (22/2/2021)
Sự phát triển vượt trội của công nghệ số đi liền với sự tác động mạnh mẽ của bối cảnh xã hội, nhất là vấn đề dịch bệnh Covid-19, đang đặt ra những thử thách to lớn, nhưng dường như cũng chính là cơ hội vàng để “thử sức” và thúc đẩy một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân mới trong mọi lĩnh vực phải đổi mới sáng tạo, phải thay đổi toàn diện từ sản xuất, kinh doanh, thiết kế, tiếp thị đến phương thức phân phối sản phẩm…
Bình luận