Video
An ninh biển đảo: (12/1/2021) Lữ đoàn 679 bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo

+ Phóng sự: Lữ đoàn 679 bảo vệ vững chắc chủ quyền …

+ Tấm gương người chiến sĩ hải quân
Bình luận