Video
Quốc phòng địa phương: Phòng kỹ thuật - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Bình luận