Video
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hải Phòng quyết tâm xây dựng thành phố gương mẫu của cả nước
    
Bình luận