Video
Xây dựng Đảng: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
Bình luận