Video
An toàn giao thông: (16/1/2021)Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước Tết Nguyên Đán.
Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ phương tiện vận tải khách, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn giao thông...đang được các cơ quan, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ.
Bình luận