Tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:23:14 [GMT +7] A  A
Từ ngày 01/7 tới, Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực. Luật có nhiều điểm mới, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Để bảo đảm triển khai thực hiện luật hiệu quả, quận Hồng Bàng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn.

Ý kiến ()