Tuổi trẻ thành phố chung tay xóa điểm đen môi trường.

Thứ 2, 28/09/2020 | 10:50:35 [GMT +7] A  A
Quận đoàn Đồ Sơn phối hợp phường Minh Đức tổ chức chương trình “Xóa điểm đen môi trường” và xây dựng công trình thanh niên “Khuôn viên bồn hoa”. 

Ý kiến ()