Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật truyền hình phục vụ chuyển đổi số

08:24, 18/03/2023

Với trọng tâm là giải pháp kỹ thuật trong sản xuất chương trình truyền hình, hội thảo “Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình” đã thu hút sự quan tâm của đội ngũ phóng viên và kỹ thuật viên các Đài Phát thanh - Truyền hình cả nước.

Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật truyền hình phục vụ chuyển đổi số

 


Ý kiến bạn đọc