Triển khai thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông

06:45, 24/11/2022

Nối tiếp những thành công của Đề án 06, mới đây Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an tổ chức hướng dẫn triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

4

 


Ý kiến bạn đọc