Hải Phòng phát triển khu công nghiệp xanh

21:59, 04/08/2022

Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thành phố phấn đầu đến năm 2025 có thêm 15 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hiện đại. Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, 12 KCN đang hoạt động cũng như các khu, cụm công nghiệp chuẩn bị được xây dựng trên địa bàn thành phố đều hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Hải Phòng phát triển khu công nghiệp xanh

 


Ý kiến bạn đọc