Đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, logistics

06:49, 17/01/2022

Với vị trí, vai trò chiến lược và tiềm năng, lợi thế phát triển rất lớn cùng những kết quả đạt được trong năm qua, phát triển hạ tầng cảng biển, logistics được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong phát triển kinh tế những năm tới.

 

 


Ý kiến bạn đọc