Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại Hải Phòng

08:15, 04/11/2021

Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 05 đến ngày 16/11 tới

 

 


Ý kiến bạn đọc