Hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng

09:11, 24/11/2021

Trong từng giai đoạn cách mạng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Đảng. Thấm nhuần lời của Bác, cán bộ hệ thống dân vận thành phố luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hệ thống dân vận đã xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo trong nhiều lĩnh vực, nhất là công tác GPMB thực hiện các dự án lớn  thành phố

 

 


Ý kiến bạn đọc