Chuẩn bị đóng cửa và di chuyển nghĩa trang Ninh Hải

09:11, 24/11/2021

Theo chủ trương của Thành phố, nghĩa trang Ninh Hải sẽ dừng hung táng từ ngày 01/01/2022, dừng cát táng từ ngày 1/1/2023, Thành phố đang chỉ đạo các ngành, đơn vị quyết liệt triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, để việc thực hiện diễn ra theo đúng lộ trình

 

 


Ý kiến bạn đọc