Chấn hưng và phát triển văn hoá dân tộc

09:02, 25/11/2021

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trọng thể Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Tại điểm cầu Hải Phòng dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố… cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu

 

 


Ý kiến bạn đọc