Hỗ trợ đợt 2 cho người Hải Phòng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh

08:47, 14/09/2021

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Hỗ trợ đợt 2 người Hải Phòng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh

 


Ý kiến bạn đọc