79 sản phẩm đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

08:45, 14/09/2021

Năm 2020, có 24 tổ chức, cá nhân tại 9 huyện, quận, 21 xã, phường, thị trấn đăng ký tham gia đánh giá 40 sản phẩm OCOP. Kết quả, có 33 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Năm nay, UBND thành phố sẽ phê duyệt hỗ trợ phát triển sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng cho hơn 60 sản phẩm OCOP, tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

79 sản phẩm đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

 


Ý kiến bạn đọc