Tăng hiệu quả quản lý nhờ chuyển đổi số giáo dục

08:23, 01/08/2021

Theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Giáo dục là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước. Chủ động và đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số đang giúp giáo dục Hải Phòng giành được lợi thế, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Tăng hiệu quả quản lý nhờ chuyển đổi số giáo dục

 


Ý kiến bạn đọc