Người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trú

08:34, 02/08/2021

Thủ tướng chính phủ vừa kí công điện khẩn về phòng chống dịch Covid – 19 đề nghị : Các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tưởng Chỉnh phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua.

Người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trú

 


Ý kiến bạn đọc