Mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ Sân bay Cát Bi – Phà Rừng, Thủy Nguyên

08:22, 01/08/2021

Mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ Sân bay Cát Bi – Phà Rừng, Thủy Nguyên

 


Ý kiến bạn đọc