Chống tin giả về phòng, chống dịch trên mạng xã hội

08:35, 03/08/2021

   Lượng tin giả đăng tải, phát tán trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu gia tăng, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của đất nước. Trước tình hình đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19

Chống tin giả về phòng, chống dịch trên mạng xã hội

 


Ý kiến bạn đọc