Cần nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn

08:25, 03/08/2021

Trong thời gian qua, việc quản lý lưới điện nông thôn ở Hải Phòng còn nhiều vướng mắc, bất cập. Có quá nhiều đơn vị kinh doanh điện bán lẻ trong một xã là thực tế đang diễn ra trên địa bàn huyện An Dương. Thay đổi, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh điện, đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Cần nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn

 


Ý kiến bạn đọc