Hải Phòng siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19

12:18, 03/05/2021

UBND thành phố họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì hội nghị 

Hải Phòng siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19

 


Ý kiến bạn đọc