Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

10:40, 08/04/2021

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố có buổi làm việc với UBMTTQVN quận Hồng Bàng nhằm kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại địa phương


Ý kiến bạn đọc