Bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử

10:51, 08/04/2021

Từ nay đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều. Cùng với việc chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hiệp thương lần 3, các địa phương trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách đại biểu ứng ứng Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau cuộc bầu cử, nhất là tại các điểm bỏ phiếu đang được Ủy ban bầu cử các cấp hết sức quan tâm

 

 


Ý kiến bạn đọc