Xi măng VICEM Hải Phòng – cái nôi của phong trào thi đua lao động, sáng tạo

10:02, 07/11/2020

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” - Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 1-5-1952. Phong trào thi đua từ đó đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng - cái nôi của phong trào thi đua lao động, sáng tạo, một trong số các tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố được tổ chức vào ngày 9/11 tới

 

Xi măng VICEM Hải Phòng – cái nôi của phòng trào thi đua lao động, sáng tạo

 


Ý kiến bạn đọc