Tiếp tục đổi mới, tạo thuận lợi cho học sinh trong thi cử

09:59, 07/11/2020

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức thi, tạo thuận lợi tốt nhất cho học sinh và phụ huynh trong tham gia các kỳ thi quan trọng để tạo tâm lý yên tâm trong nhân dân. Đây là một trong những chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 vừa diễn ra

Tiếp tục đổi mới, tạo thuận lợi cho học sinh trong thi cử

 


Ý kiến bạn đọc