Huyện Cát Hải không ngừng nâng cao đời sống người dân.

12:09, 21/11/2020

Ngày 8/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1531 công nhận Cát Hải là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kể từ năm 2011 đến nay, huyện Cát Hải đã huy động mọi nguồn lực, sớm hoàn thành 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia, góp phần làm “thay da, đổi thịt” diện mạo huyện đảo.

Huyện Cát Hải không ngừng nâng cao đời sống người dân.

 


Ý kiến bạn đọc