Hải Phòng dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục

10:31, 03/11/2020

Với sự quan tâm sâu sắc và toàn diện, dành nguồn lực đầu tư lớn, nhiều chính sách mới mang tư duy đổi mới, đột phá của thành phố, Hải Phòng đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục

 


Ý kiến bạn đọc