Cần có giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn

10:01, 04/11/2020

Người dân xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng

 

Cần có giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn

 


Ý kiến bạn đọc