4 tập thể ngành giáo dục Hải Phòng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

09:18, 20/11/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 17/11/2020 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể thuộc thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019 - 2020 của thành phố Hải Phòng

4 tập thể ngành giáo dục Hải Phòng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

 


Ý kiến bạn đọc