Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

16:19, 07/10/2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội 16 Đảng bộ TP, thời điểm này, quận Lê Chân đã hoàn thành nhiều công trình trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực với mục  tiêu: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

 


Ý kiến bạn đọc